Verimder Anadolu buluşmaları Mersin’de yapıldı!
Mersin Sondakika

Verimder Anadolu buluşmaları Mersin’de yapıldı!

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği, (VERİMDER) enerjiyi verimli kullanma konusunda farkındalık yaratmak için Dalmaçyalı sponsorluğunda başlattığı, Anadolu Buluşmaları toplantılarının 22’incisini Mersin’de gerçekleştirdi.
Bu haber 2022-06-11 00:12:49 eklenmiş

 

Verimder Anadolu buluşmaları Mersin’de yapıldı!

 

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği, (VERİMDER) enerjiyi verimli kullanma konusunda farkındalık yaratmak için Dalmaçyalı sponsorluğunda başlattığı, Anadolu Buluşmaları toplantılarının 22’incisini Mersin’de gerçekleştirdi.

 

GÜNAYDIN MERSİN

 

 VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, VERİMDER Dernek Başkanı Çağdaş Korkmaz ve Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar’da konuşmacı olarak katıldı.

VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, enerji maliyetlerinin yıl başından itibaren, 2.5 katına çıktığına dikkat çekerek, enerji verimliliği konusunun hiç olmadığı kadar stratejik bir hale geldiğini kaydetti.

Türkiye’nin toplam elektrik tüketiminde, konutların payının yüzde 35 seviyesine kadar yükseldiğini belirten Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye’deki konutların yüzde 85’inin enerji kimlik belgesine sahip olmadığına vurgu yaparak, “Ülke olarak tükettiğimiz enerjinin yaklaşık yüzde 70’ini ithal ediyoruz. İthal edilen enerjinin 22.5 milyar dolarlık kısmı konut ve benzeri yapılarda tüketiliyor. Bu koşullar altında, özellikle enerjideki dışa bağımlılığı azaltmak için yeni inşa edilen ve mevcut binalarda ısı yalıtımı uygulamalarının mutlak suretle yaygınlaştırılması gerekiyor. Ülkemizdeki 25 milyona yakın konutun yüzde 70’ten fazlasında ısı yalıtımı bulunmuyor. Yükselen enerji faturaları karşısında  ısı yalıtımı tüketicilerin kurtarıcısı olarak karşımıza çıkıyor. Isı yalıtımı yapan bina sahipleri, faturalarında %50’ye varan tasarruf elde edebiliyor. Bu avantajları doğru politikalarla bir fırsata dönüştürmeliyiz” dedi.
“ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAK İÇİN UZUN VADELİ PLAN GEREKİYOR”

Enerji verimliğini artırmak için Türkiye’nin uzun vadeli enerji planlarıyla  hazırlaması gerektiğini ifade eden Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, konutlarda olduğu kadar, sanayi tesislerindeki enerji verimlilik oranlarını artıracak düzenlemelere ihtiyaç olduğunu aktardı.

Enerji verimliliği için yalıtım sistemlerinin gelişiminin sağlanması ve maliyetlerini azaltacak düzenlemelerin artırılması çağrısı yapan Ayhan Kızıltan, “Ülkemizdeki en önemli eksiklik olan planlamanın yetersizliği enerji politikalarında da karşımıza çıkıyor. Enerji tasarrufu konusunda ortak akılla mutlaka bir gerçekçi plan yapıp uygulamaya geçmeliyiz. Bu alanda enerji alanındaki STK’ların da sesine kulak verilmesi gerekiyor. Enerji verimliliği ile ilgili daha bilinçli bir toplum yaratmak için kreşlerle birlikte enerji farkındalığı yaratacak etkinlikler mutlaka eğitim müfredatlarına işlenmelidir. Belediyelerin bu alanda daha verimli ve yeşil konut projelerinin önünü açacak düzenlemeler yapması şarttır. İnşaat sektörünün de projelerinde enerji verimliliğini ön plana çıkaracak düzenlemeler yapması şarttır” diye konuştu.

YEŞİL KONUT PROJESİ

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ise, yeşil konut projelerinin önünü açmak için yürüttükleri çalışmalardan bahsederek şunları söyledi, “Enerji verimliği yüksek konutların üretilmesi için en önemli sorumluluk yerel yöneticilere düşüyor. Yaptığımız işlerde, imar planı çalışmalarında ve yaptığımız uygulamalarda, enerji verimliliğini artıracak bir dizi tedbirler almaya başladık. İlk aşamada İklim ve Enerji için Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi’ni imzalayarak, sözleşmenin 2020- 2030 dönemi kriterlerine uyacağını taahhüt eden ilk belediye olduk. Sözleşme kapsamında ilk defa yeşil bina anlamına gelen, LEED Sertifikalı gündüz bakımevimizi hayata geçirdik. Kentimizde üretim yapan müteahhitlik firmaları da LEED Sertifikasına uygun proje üretmeye başladı. Bu alanda firmaları teşvik edecek uygulamaları hayata geçirdik. Kentimizde kendi elektriğini, kendi üreten bir konut projesi tüm hızıyla yükseliyor. Bu tarz girişimlerin artırılması için yerel belediyelerin atacağı adımlar sınırlı kalıyor. Yeşil bina konseptinin geliştirilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na da önemli görevler düşüyor. Sürdürülebilir enerji kaynağı üreten yeşil bina projelerinin sayısının artması için yükselen maliyetlerin paylaşılması konusunda yeni adımlar atılmalıdır.”

“ENERJİ VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI İÇİN YENİ YASAL DÜZENLEMELERE İHTİYAÇ VAR”

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’da, enerji verimliliğini artırmak için yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu ve denetleme mekanizmalarının daha fazla güçlendirilmesi gerektiğini aktardı.

Enerji verimliliği artırmak üzere, yenilebilir enerji alanına büyük bir önem verdiklerini ifade eden Vahap Seçer, “Enerji alanında projeler üretmek amacıyla bünyemizde bir Ar-Ge birimi oluşturduk. Yeni birimimiz ile enerji alanındaki tüm altyapımızı gözden geçiriyoruz üretim yapabileceğimiz alanlarda yatırımlar yapıyoruz. Özellikle MESKİ’nin yüksek enerji giderlerini azaltma konusunda önemli projeleri faaliyete aldık. MESKİ’nin altapısıın kurduğumuz SCADA Sistemi üzerinden takip ediyoruz. Yeni teknolojik olanaklarımız sayesinde enerji verimliliğimizi en az yüzde 65 düzeyinde artırdık. Öte yandan Pamukluk Barajı’nın içme suyu risale hattı yatırımını tamamlamasıyla birlikte, içme suyu maliyetleri ve enerji tüketim oranları büyük bir oranda azalacak. Söz konusu yatırımın hızlandırılması hususunda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli çalışıyoruz. Kavşak aydınlatma altyapımızı, akıllı led sistemleri ile yenileyerek, enerjiyi etkin ve tasarruflu kullanıyoruz. Sahip olduğumuz 3 megavat kurulu güce sahip güneş enerji santraliyle, 60 bin konutun yenilebilir enerji aracılığıyla aydınlatılmasını sağlıyoruz. Bu yıl sonuna kadar GES kapasitemizi, 18 megavata çıkaracağız. Yeni yatırımlarımız devam ediyor. Katı atık tesislerimizdeki santrallerimizde oluşan metan gazından, 130 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılanmasını sağlıyoruz. Enerji verimliliğimizin artırılması, sera gazı ve karbon salınım oranlarımızın azaltılması için bu çalışmaları yeterli görmüyoruz. Bu alanda belediyelerin önünü açacak yeni uygulamalar geliştirilirse, çok daha fazla başarılı işler yapabiliriz” dedi.

ENERJİ MALİYETLERİ

Enerji maliyetlerinin artışına ek olarak, enerji kaynaklarına erişimin de her geçen gün zorlaştığına dikkat çeken Verimder Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Korkmaz ise, önümüzdeki süreçte dünyayı enerji alanında önemli problemler beklediğini söyledi.

Enerji verimliliğini artırmak üzere başta gelişmiş ülkelerin harekete geçirdiğini ve ciddi yatırımlar planladığını ifade eden Çağdaş Korkmaz, Türkiye’nin de bu alanda zaman geçmeden uzun vadeli stratejiler geliştirmesi gerektiğine dikkat çekti.

Korkmaz, “Avrupa, 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefine ulaşmak için 1 trilyon euroluk kaynak oluşturdu. Program kapsamında 2030 yılına kadar 260 milyar eurosunu Avrupa genelinde konutun enerji verimli olarak yenilenmesi için ayırdı. Dünya ülkeleri, konutların enerji verimli hale getirmeden, karbon nötr seviyeye gelmenin mümkün olmadığının farkındalar. Bu kapsamda politika üretiyorlar. Ülkemizde ise, maalesef mevcut konutlarımız enerji verimsiz olarak inşa edilmiş durumda. Konutlarımızın dönüşümü için 2009 yılında yürürlüğe giren enerji kimlik belgesi uygulamasının, daha da yaygınlaştırılması gerekiyor. Ayrıca 2012 yılında enerji verimliliği stajı belgesi, 2017-2023 1’inci Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’na tüm sektörlerin uyumunun sağlanması. Plan kapsamında, özellikle konutlardaki hedeflerde başarı sağlanamadığı aşikardır. Son olarak mevcut yapıların enerji verimli hale dönüştürülmesi için 60 ay vadeli yeni bir kredi destek paketi yayınlandı. 50 bin TL’ye kadar malzeme ücreti için 60 aya kadar vadeli kredi desteği verilecek. Bu yeni teşvik ile birlikte mevcut binaların en az c sınıfı enerji kimlik belgesi standardına eriştirilmesi hedefleniyor. Son destek programı ile birlikte ülkemizdeki mevcut yapı stokunun daha verimli hale gelmesi ile ilgili bu destek paketinin doğru şekilde detaylandırılmasıyla ülkemize önemli katkılar sağlayacağını bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte enerji verimli konutlar yaratabilmemiz için elektrik faturalarında, binaların verimlilik derecelerine göre ücret siteminin oluşmasında fayda var. Elektrik faturalarında olduğu gibi emlak ve konut vergilerinde enerji verimli binaların dikkat çekici indirimler sağlanmasında, enerji verimliliği yatırımlarına katkı sağlayacaktır. Ayrıca Paris İklim Antlaşması’na uygun projeler ve stretejilerin geliştirmesi de olumlu etki yapacaktır” diye konuştu.

Yurt dışında konutların enerji verimliliklerini artıracak yatırımların artırılması için hayata geçirdiği projelerden bahseden Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar ise şöyle konuştu: “Son rakam olarak 1 milyon kişiye kullandırmış durumda. Bizim de ülkemizin maalesef kaynakları sınırlı, yok ama 50 bin liralık kredi yerine, bunu 5-10 bin liralık hibeye dönüştürse, o zaman herhalde ısı yalıtımı konusunda daha fazla ve daha hızlı yol alabiliriz. Neden? Şundan hatırlıyorum. Doğal gaz kentlere girmeye başladığında, ilk yatırım maliyeti vatandaşlara ağır geliyordu. Geçişte bir direnme vardı. Zaman içerisinde daha avantajlı olduğu görülünce, imkanlar bulundukça, doğalgaza geçiş hızlandı. Dolayısıyla ilk yatırım maliyetini hibeyle karşılayabilsek aslında o zaman biraz daha şansımız artar ve bu işin üstesinden gelmeye başlayabiliriz diye düşünüyorum. İşte rakamlar ortada. 7 milyar dolar civarında bir tasarruf sağlayabiliyoruz” şeklinde konuştu.

 


ETİKETLER :
Diğer EKONOMİ haberleri

Yazarlar

MERSIN
Arşiv Arama
- -
Copyright © 2022 Günaydın Mersin Gazetesi Gazetesi Tüm hakları saklıdır.
pendik evden eve nakliyatkartal evden eve nakliyattuzla evden eve nakliyatevden eve nakliyat
Gazetemiz MEİGDER Üyesidir
Meigder